Ви ветувам, Гази Баба со мене станува модерна, еколошки чиста и развиена општина. Гордост на Градот Скопје!

 

Промотивно видео

Ви ветувам, Гази Баба со мене станува модерна, еколошки чиста и развиена општина. Гордост на Градот Скопје!

Posted by Бобан Стефковски on Monday, September 27, 2021