Она што особено како политичари и родители ме радуваше, тоа беше присуството на огромен број на млади вчера. Младите изминатите 7 години видоа што значи да се водат лоши и понижувачки политики за Македонија, но и за младите.

Со програмата Платформа 1198 ВМРО-ДПМНЕ за младите во Македонија за следните 4 години 50.000 нови вработувања, ветува издвојување на посебен фонд за врвна наука, издвојување на директна поддршка од 50 милиони евра за спортот и културата. И ветува возобновување и надоградување на проектот купи куќа за млади.

Со младите во Република Македонија ќе ја изградиме Македонија да биде во твои раце и Македонија повторно да биде горда.