Како растечко глобално здравствено прашање поради зголеменото присуство во печатот и општото знаење, аутизмот е проблем што добива сè повеќе разбирање и се планираат активности секоја година за понатамошно зголемување и развој на светското знаење за деца и возрасни кои имаат аутистично нарушување.

Уште повеќе, Светскиот ден за свесност за аутизмот оди чекор понапред за да ги прослави уникатните таленти на оние со аутизам, притоа ставајќи огромен фокус врз топлата прегратка што овие вештини ги заслужуваат преку настани низ целиот свет.