– Жената не е сопственост, туку благородно и слободно човечко суштество. Никој не може никому да му ја даде во замена за мир или за прекин на непријателствата, се наведува во декретот на талибанците.

Со декретот се утврдуваат и правилата со кои се регулира бракот и имотот на жените, во кои се наведува дека жените не треба да се принудуваат на брак и дека вдовиците треба да имаат удел во имотот на нивниот покоен сопруг.

– Судовите треба да ги земат предвид овие правила при донесување одлуки, а Министерството за верски прашања и Министерството за информации треба да ги промовираат овие права, се истакнува во декретот.

Сепак, во декретот не се споменува дека жените можат да работат или да пристапат до објекти надвор од домот или образованието, што претходно предизвика голема загриженост и критики од меѓународната заедница.

За време на претходното владеење од 1996 до 2001 година, талибанците им забрануваа на жените да ја напуштаат куќата без придружба на машки роднина, а исто така требаа да бидат целосно покриени, додека на девојчињата им беше забрането образованието.

Талибанците сега тврдат дека се смениле и дека е дозволено отворање средни училишта за девојки во некои провинции.