Овој сектор во земјава бара прифаќање на нивните барања за поголема финансиска поддршка од државата во ова време на пандемија од кое тие се најпогоден сектор.

Тие исто така бараат и итна средба со министрите од економијата а поддршка и приклучување кон протетстите добија и од сметководителите.

Туристичко-угостителскот сектор бара непорватна помош , додека владата од друга страна убедува дека помош со шесттиот пакет мерки ќе добијат сите кои се најзасегнати меѓу кои се 12 сектори и 10 000 компании.