Во последно време, Европа се соочува со забележлив недостиг на наставници, особено во клучните области на науката, технологијата, инженерството и математиката. Како во Европа, така и во Македонија има сериозен проблем со недостигот на наставници и неговото широко влијание врз образовниот систем.

Растот на интересот за Факултитети по информатика математика е прилично голем, но инженерите, математичарите, физичарите и хемичарите, и покрај тоа што се одлични во своите области, сè повеќе избираат да не се занимаваат со кариера во наставата. Факторите како што се пониските плати и недостатокот на благодарност од родителите и учениците играат значајна улога во овој тренд. Овие фактори се причина зошто овие лица се двоумат да станат наставници и едукатори

Недостигот од  наставници не е ограничен само на една земја, туку е вообичаен предизвик низ Европа. Привлечноста на бизнис секторот, со неговите повисоки плати и перспективите што ветуваат, ги одвлекува дипломираните студенти од наставничката професија.

– Наставничката професија е професија која во моментот не мотивира. Веројатно тоа е поради статусот, но и поради ниските плати. Овде секако треба да го имаме во предвид и нарушувањето на вредносниот систем кај нас, изјави Татјана Атанасова-Пачемска, професорка на УГД-Штип.

Иницијативи на Штипскиот универзитет

Среде овој предизвик, Универзитетот во Штип активно работи на решенија. Ангажирани во акредитирана меѓународна програма за пост-факултетско образование на наставници, универзитетот развива стратегии за да ги направи предметите  попривлечни за студентите. Универзитетот презема иницијатива за справување со недостигот на интерес и има за цел да ги направи наставните кариери попривлечни.

За да се реши проблемот сна студентите со математиката, тимот на професори на Универзитетот во Штип работи на поврзување на овие дисциплини со апликации од реалниот живот. Ова поглавје ги истражува иновативните пристапи кои се користат за да се направат математиката, физиката и хемијата попристапни и поинтересни за учениците.

– Во нашата програма, сегментот во кој пишуваме кои ќе биде реализатор или слушател на програмите, се наведени факултетите од природната група на предмети и техничките факултети, што не значи дека понатаму не можат да се прошират на медицинските или уметничките“ – додаде Атанасова-Пачемска

Сеопфатен повик за акција

Додека предметите како математика, физика и хемија се во првите редови на кризата, недостигот на наставници во другите дисциплини ја нагласува длабочината на проблемот.

Недостигот од наставници оди подалеку од специфични предмети, што влијае на предмети како историјата, географијата, па дури и македонскиот јазик.  Има итна потреба од сеопфатни и заеднички напори од образовните институции, креаторите на политики и приватниот сектор за привлекување, обука и задржување на квалификувани едукатори.

 

Извори: Telma, Sitel