Од 22 до 26 август се одржаа натпревари во кати и кумите во повеќе категории.

Победници по категории:

кадети-јуниори кати: Борјан Синадиновски
кадети-јуниори кого-кумите: Иван Трпковски
кадети-јуниорки кати: Мила Саздова
кадетки-јуниорки кого-кумите: Мила Саздова
деца 6-8 кати: Филип Недев.
деца 6-8 кого-кумите: Филип Недев.