Уставен суд го укина Упатството за водење на матичните книги, затоа што графата за националност не е во согласност со Уставот.

Оваа графа веќе нема да стои во изводите за родени. Уставниот суд со мнозинство гласови го поништи Упатството за водење матични книги потпишано од министерот за правда, Кренар Лога во мај годинава. Судот ценел дека одлуката е спротивна на Уставот, бидејќи не е испочитуван законски утврдениот рок за објавување во Службен весник.

Сите кои добиле вакви изводи, можат сами да побараат нивно поништување во рок од шест месеци откако одлуката на Уставен суд ќе биде објавена.