Од ЕВН Македонија АД добивме известување дека на ден 16.06.2021 година (среда) без електрична енергија ќе останат:

  • во периодот од 09:00 до 14.00 часот, корисниците од дел од ул.Франце Прешерн. (општина Карпош)
  • во периодот од 08.30 до 15.00 часот, корисниците од дел од ул.Банско, дел од ул.Кратовска, дел од ул.Рилски Конгрес од бр.50 до бр.57. (општина Кисела Вода)
  • во периодот од 08.00 до 17.00 часот, дел од корисниците од ул.Петар Драпшин, дел од ул.Лав Толстој, дел од ул. Добромир Хрс, дел од ул. Ефтим Спространов.(општина Кисела Вода)
  • во периодот од 08.00 до 15.00 часот, дел од корисниците од ул.164 во населба Крњево, ул.163 во населба Крњево. (општина Центар)
  • во периодот од 09.00 до 13.00 часот, дел од корисниците од село Кучевиште према Манастир „Св.Архангел Михаил“.(општина Чучер Сандево)