На ул.Дижонска 23 ќе се изведува водоводен приклучок од Ф-150мм, без водоснабдување од 09:00 часот до завршување на водоводниот приклучок, ќе останат корисниците на дел од улиците: Дижонска и Коста Абрашевиќ, како и Ј.З.У.Мајка Tереза (по старо гинекологија Чаир). (општина Чаир)