Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 07:00 часот до завршување со активностите (о. Чаир).