Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 09:00 часот до санирање на дефектот (о. Гази Баба).