• Во периодот од 08:00 до 11:00 часот, корисниците на дел од ул. 23 Октомври броевите 1А, 111, и 113. (општина Аеродром)
  • Во периодот од 09:00 до 15:00 часот, корисниците на дел од ул. Бањалучка, ул. Будимпештанска, Женевска и Бојковска (Хашка) (општина Карпош )
  • Во периодот од 09:00 до 14:00 часот, корисниците на дел од корисниците на ул. Ристо Равановски во непосредна близина на ул. Борка Талески, (општина Карпош) како и корисниците од ул. Ваташа (општина Кисела Вода)
  • Во периодот од 12:00 до 15:00 часот, корисниците на ул Михаил Чеков, ул. Димо Хаџи Димов 177, 179 и 181, ул. Димо Хаџи Димов улиците со парни броеви од 134 до 152, Марко Орешковиќ непарни броеви од 59 до 71 (општина Кисела Вода)
  • Во периодот од 09:00 до 12:00 часот, корисниците на дел од с. Шишево (општина Сарај)