-Симболот на борбата против едноумието, таткото и мајката на ВМРО-ДПМНЕ, слава му!
“….Исто така не треба да ми се благодари за формирањето на Демократската Партија за македонско национално единство, јас само со тоа си ја исполнив својата национална должност како Македонец. Формирањето на партијата го наметна самото време – го наметнаа новите демократски процеси, кои ја зафатија Југославија и целиот комунистички свет…”
Извадок од писмо од Драган Богдановски до Јанко Томов, април 1990 година