Оваа тема се обработува и во видео пародијата за која многумина би се заколнале дека одлично го отсликува односот на ЕУ кон Македонија земја кандидат од 2005 со десетина препораки за почеток на преговори.