Вината може да се гледа и во граѓаните кои требале да ја проверат лиценцата на автобусот.

Одговорност имаат и граѓаните како што имаат и институциите, изјави Владимир Пивоваров, национален координатор за гранично управување во емисијата „25 минути“ која оди веднаш по вестите.