Моментот на паѓањето на дел од кинеската ракета е снимено од човек со мобилен телефон.

Поголемиот дел од ракетата изгорел при самото влегување во атмосферата.