Дел од топлата народ собрана пред Собранието, ја проби заштитната ограда