Семејство диви свињи со дваесеттина прасиња безгрижно пиеле вода на патот од неколку локви по денешниот дожд. Автомобилот ги прекина во пиењето, па мажјакот прв премина преку патот.

Но малите прасиња ги игнорираа светлата на возилото и продолѓија да пијат. Мајката ги чекаше додека да завршат па со дел од нив помина преку патот и влегоа во високата трева. Сепак, неколу прасиња останаа уште малку на патот, по што и ти си заминаа.