Повеќе за оваа емисија може да погледнете во продолжение од самото видео.