Во нивниот подкаст може да слушнете повеќе на оваа тема.