Од НУК информираат дека и покрај многуте нелогичности и пропусти во новите протоколи низ државава се организираа или е во тек организација на повеќе од 100 свадби и други веселби и рпослави.

Инаку НУК формираше сопствен регистар за свадби, прослави и веселби кој го става на располагање на сите угостители и угостителски објекти како и државни институции, комори, здруженија за да може да се исполнат барањата во точка 7 од протоколите за организирање на свадби, прослави и останати веселби.