На респиратор се приклучени 167 пациенти. Тестирани се 26.008 луѓе.

Бројот на хоспитализирани лица е 3.621.