Вежбата ќе се одржи во период од 28 април до 30 јуни 2021 година, и е дел од големата годишна, здружена, мултинационална вежба „Defender Еurope – 21” на која учествуваат околу 1.300 припадници на армијата, 500 припадници од вооружените сили на Соединетите американски држави, 20 припадници од вооружените сили на Република Грција и 20 припадници од вооружените сили на Република Бугарија, со возила, вооружување, опрема, материјално-технички средства и воздухоплови.