Претходно, од УЈП објавија дека 181 компанија остварила право на ваква помош, но и покрај тоа, повеќе од 750 работници останале неисплатени за месеците март и април.

Погледнете ја целата листа на компании на овој линк.