Владата на вечерашната седница одреди нов краен рок за изградба на автопатот Кичево – Охрид, кој веќе доцни со изградба. Новиот рок е до крајот на 2026 година, соопштија од Владата.

Автопатот првично беше предвиден да биде готов до 31 декември 2023 година, но се пролонгираше неговата изградба.

Владата, на предлог на Министерството за транспорт и врски, ја разгледа Информација за потребата од донесување Закон за дополнување на Законот за реализација на инфраструктурни проекти за изградба на патна делница Миладиновци – Штип и патна делница Кичево – Охрид, заради склучување Анекс бр.6 кон Договорот за изградба на автопат, делница Кичево – Охрид и ги утврди предлог одредбите на дополнувањето.

Со утврдените законски дополнувања, 31.12.2026 година се предвидува како краен рок до кога Изведувачот треба да ги заврши работите на оваа автопатска делница. Причина за пролонгирање на рокот за изградба се 13 нови свлечишта што се појавија на трасата, како резултат на првичниот несоодветен проект и предвремен почеток на изградба на оваа делница, стои во соопштението на Владата.