Владата денеска ќе ја одржи седмата редовна седница.

Владината седница ќе започне во 16:30 часот.

Јавноста за заклучоците и одлуките од седницата ќе биде информирана со соопштение по завршување на седницата.