Се планира продажба на државна земја која е дадена под закуп по цени кои се движат од 0,20 до 1 евро по квадрат, како и огромна површина слободно земјоделско земјиште по пат на јавно наддавање со почетни цени кои не надминуваат 1 евро за квадрат.

Експерти предупредуваат на опасност од неповратно губење на државни ресурси.

Оваа содржина ја изработи Институтот за комуникациски студии.