Целосно објавените податоци за инфлацијата во мај 2022 година ја потврдија констатацијата дека Македонија е меѓу државите коишто имаат највисока инфлација во рамки на Европската Унија, земјите кои се дел од Европската економска област и од земјите во регионот, велат во партиското соопштение од ВМРО-ДПМНЕ.

Само 8 држави се пред нас на листата (со Турција 9 којашто има годишна инфлација од 73,5%), додека вкупно 25 држави имаат пониска инфлација.

Од земјите во регионот, пониска инфлација имаат: Албанија, Словенија, Србија, Хрватска и Црна Гора, а повисока имаат Косово и Бугарија.

Најниска инфлација во Европа имаат Исланд, Малта и Франција. Во услови на ист негативен шок од страна на понудата и позитивен од страна на побарувачката, а при единствена монетарна политика во евро зоната, варијациите на инфлацијата во земјите кои припаѓаат во неа се однесуваат на способноста на владите за справување со инфлацијата. Кај нас, со самостојна монетарна политика и неспособна влада, сме меѓу земјите на врвот на листата според инфлацијата!

Премногу е! Вечер на протест за предвремени избори!, се вели во соопштението на ВМРО-ДПМНЕ.