Меѓу оние од кои не се бара проверка се и државите од источниот блок од кои традиционално има многу туристи во Црна Гора – Русија, Белорусија и Украина.