Градоначалникот заедно со стручните служби истакна дека на проблемите мора да се погледне искрено и истите да решаваат, ионформираат од општина Македонски Брод.