Општина Карпош е првата општина во која започна реализацијата на Проектот за подобрување на социјалните услуги. Со Проектот 20 негуватели ќе се грижат за 60 лица над 65 години на која им е потребна поддршка во одржување на личната хигиена и во домот и обезбедување на потребни намирници, до 80 часа месечно.

Министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска на Црвениот крст му ја додели дозволата за вршење на оваа дејност.

-Оваа социјална услуга има за цел да го подобри и одржи здравјето на корисникот во неговото семејно опкружување и тоа преку помош во извршување на активности од секојдневниот живот. Преку Проектот за подобрување на социјалните услуги, што го спроведува Министерството за труд и социјална политика, со поддршка на Светска банка до сега се поддржани 19 проекти во 24 општини. За давање на услуги обучени се 300 лица – негуватели, кои до сега биле долгорочно невработени лица и корисници на Гарантирана минимална помош, а со услугите ќе бидат опфатени околу 900 корисници, рече министерката Шахпаска.

Стратешка цел на социјалната реформа, која заедно ја спроведуваат Владата и Министерството за труд и социјална политика, како што посочи Шахпаска, е да обезбеди темелни промени во зајакнување на човечкиот капитал, намалување на сиромаштијата и подигнување на квалитетот на живот во земјата.

-Си зададовме задача да создадеме промени во овој сегмент што ќе резултираат со нови достапни социјални услуги, според потребите на граѓаните и кои ќе бидат поблиску до корисниците. Навистина сме горди што преку овој нов инклузивен модел овозможуваме двојна придобивка. Прво – се креира услуга која навистина нуди нова додадена вредност за оваа категорија на граѓани и ќе им овозможи реална помош, и второ – оваа услуга како и другите што произлегуваат од социјалната реформа нуди можности за вработување и преквалификација. Ова е навистина еден сеопфатен пример за социјална политика која е базирана на што поголема интеграција на ранливите групи, со што се подобрува нивниот квалитет на живот, рече министерката за труд и социјална политика.

Социјалната реформа се темели на четири постулати: плурализација – преку која покрај државата овозможува вклучување и на други субјекти во давањето на услугата со што се збогатува понудата, инклузија – преку што се менува традиционалниот пасивен, во активен пристап, деинституционализација, која е еден од главните столбови на Законот за социјална заштита и децентрализација, со што се вклучуваат и општините во процесот на социјални услуги.

-Од денеска, започнуваме со спроведување на уште една социјална услуга на локално ниво во општина Карпош која е од големо значење за граѓаните. Имајќи предвид дека Карпош е општината со најголем број на возрасни сограѓани, среќен сум што овие домашни посети стануваат реалност. Нашите баби и дедовци, оние кои нè израснале заслужуваат достоинствена старост и вистинска грижа. Сите информации и новости во врска со услугата, ќе можат да се добијат и во инфо – канцеларијата на мостот „Влајко“, истакна Стефан Богоев градоначалник на општина Карпош.

Секретарот на Црвениот крст на Град Скопје, Сузана Тунева Пауновска рече дека од денеска старите лица кои имаат потреба од помош ќе имаат негуваели кои е се грижат за нивните секојдневни потреби.

-Овие лица ќе бидат и нивни пријатели и искрено се надеваме дека ќе внесат свежина и радост во нивниот секојдневен живот и ќе им помогнат. Како и досега така и од сега, поддршката од страна на Министерството за труд и социјална политика и Општината Карпош е од огромно значење. Успехот и понатаму ќе зависи од нашата взаемна соработка, изјави таа.

Проектот е поддршка во успешното спроведување на сеопфатната социјална реформа, бидејќи со вклучувањето на општините значително се подобрува достапноста на услугата до граѓаните.