Заради технички зафати во дистрибутивната електро мрежа, без електрична енергија од 08:30 до 12:00 часот ќе бидат корисниците ул. „Баница“ бр. 29а во Општина Кисела Вода, од 09:00 до 14:00 часот корисниците од ул. „Ѓорче Петров“ непарни броеви од бр. 85 до бр. 99 во Oпштина Ѓорче Петров, од 09:00 до 14:30 часот корисниците од ул. „Благоја Давков“ бр. 25. во Oпштина Центар, од 09:30 до 13:00 часот корисниците од делови од улиците: „Трнодол“, „Кнез Хацон“, „Јан Хус“ и „Кнез Трпимир“ во Општина Карпош, од 10:00 до 14:00 часот корисниците од дел од ул. „Востаничка“ броеви: 76, 78, 80, 82, 84 и дел од ул.„Рилски Гонгрес“ бр.59 и 61 во Општина Кисела Вода и од 11:00 до 14:30 часот корисниците од ул. „Зеничка“ во населба Железара во Општина Гази Баба.

РЦУК на Град Скопје по добиеното известување од ЈП Водовод и канализација информира дека во понеделник поради санирање на уличен дефект на водоводна мрежа со пречник од Ф 80 мм, на улица „Брсјачка Буна“ крстосница со ул. „Овчеполска“ од 08:30 часот се до санирање на дефектот прекинато водоснабдување ќе имаат улиците „Брсјачка Буна“, „Овчеполска“ и „Тиквешка“ во Општина Шуто Оризари.