Од федерацијата бараат покачување на платите во колективните работни договори за 2020 и 2021 година и решавање на проблемите во конкретниот сектор.

Паралелно, не ја исклучуваат можноста за дополнителни активности и нови штрајкови.

Федерацијата, 48-часовен штрајк одржа и минатиот месец.