Сомневањата се дека групата, од 1 јануари 2017 година до 25 јуни 2021 година, пронаоѓала и ангажирала лица кои, по нивно барање, отворале претприемачки продавници на свое име, кои биле фиктивно ангажирани да посредуваат во транспортот со три американски компании, и за таа услуга, сопствениците на тие продавници од осомничените добивале месечна надомест од 700 до 1.000 долари.

Осомничените, како што се наведува, потоа правеле лажни фактури за услугите извршени кон американски компании, и ги уплатиле парите на сметките на приведените.

На тој начин се стекнале со противправна имотна корист во износ од 335.054.512 динари (околу 2,9 милиони евра)

Така добиените пари биле искористени  во законските текови со набавка на земјоделско земјиште, недвижен имот, патнички возила и слично.