Овој модел има за цел ефикасно и безбедно користење на турскиот воздушен простор. Тој центарлно ќе го контролира движењето на воздушните коридори, во кои ќе се користат повеќе од 50.000 дронови.

Пробните летови ќе бидат спроведени меѓу две болници во Истанбул, откако планот ќе биде целосно подготвен.

Беспилотните летала ќе носат лесни лекови до 6 јуни. Тие, исто така, можат да се користат и за собирање примероци од крв и доставување вакцини на тешко достапни места.