Протестот почна во 12:00 часот во близина на објектот на КПУ Казнено-поправен дом Штип, во Штип.