Како одговор на зголемениот број пријави од граѓани каснати од улични кучиња, Општина Велес најави засилени мерки за справување и контрола на ваквите инциденти. Одлуката е донесена на седница одржана вчера, со која претседаваше градоначалникот Марко Колев, а присуствуваа претставници од СВР Велес и ЈЗУ Општа болница. Целта е борба против лажните пријави и злоупотреба на средства.

Нов протокол после многу лажни пријави

Според новиот протокол, секој граѓанин кој е каснат од куче и бара лекарска помош во болница е должен случајот да го пријави во СВР Велес. Потоа, општинските службеници ќе спроведат информативен разговор со засегнатото лице, собирајќи детали за инцидентот и да добијат опис на кучето што е вклучено. Ќе бидат направени и фотографии по службена должност за документирање на повредите предизвикани од каснувањето од кучето.

Експертско испитување за сомнителни случаи

Сите пријавени случаи, потенцијални лажни случаи на сомнителни каснувања од куче ќе бидат предмет на дополнително вештачење во иднина. Овој чекор има за цел да обезбеди сеопфатно разбирање на секој инцидент и да спречат потенцијални злоупотреби.

Обраќање на растечкото прашање

Одлуката за спроведување построги мерки доаѓа во светло на ескалирачкиот број пријави од граѓаните за напади и каснувања од улични кучиња. Општина Велес ја нагласува потребата од засилена комуникација и контрола врз секој поединечен случај за ефикасно решавање на загриженоста што ја покренува заедницата.

Финансиско влијание

Општината даде финансиски увид за сериозноста на проблемот, наведувајќи дека во 2018 година од општинската каса се издвоени 1,7 милиони денари за 58 пријавени случаи на каснати граѓани од кучиња. Оваа бројка се зголеми на 2,3 милиони денари во 2019 година, 2,7 милиони денари во 2020 година и значителни 6 милиони денари во 2022 година, што ја одразува итноста за спроведување мерки за сузбивање на растечкиот проблем.

Извор: MKD