Со надеж за стабилизирање на финансиската криза во Македонски железници, Владата одобри значителна буџетска инјекција од 2,5 милиони евра за МЖ Транспорт. Ова итно финансирање не е наменето само за покривање на платите на вработените, туку и за решавање на претстојната должничка криза што фрли сенка врз компанијата.

Финансиско спасување среде зголемените долгови**

Одлуката за доделување на оваа парична помош беше објавена на неодамнешна седница, со што се означи како вонредна мерка надвор од рутинското субвенционирање на превозот на патници. Итноста е очигледна бидејќи компанијата се бореше со неверојатен долг од 64,7 милиони евра на затворањето на претходната фискална година.

финансирање за компензација на вработените

Забележително зголемување од 151.000.000 денари во категоријата Разни трансфери е посебно наменето за исплата на плати, надоместоци и неподмирени обврски кон добавувачите на „МЖ-транспорт АД Скопје“. Оваа инјекција има за цел да обезбеди итно олеснување на работната сила и да ги подмири заостанатите финансиски обврски.

Втор финансиски спас за три месеци

Оваа финансиска поддршка ја означува втората спасувачка линија на МЖ Транспорт во изминатите три месеци. На 10 ноември минатата година, компанијата продаде акции, обезбедувајќи 16 милиони евра надвор од редовните субвенции за справување со итни финансиски предизвици, особено неможноста да се плати за електрична енергија.

Ескалација на ситуацијата во Македонски железници

Финансиското оптоварување на Македонски железници се зголемува веќе подолг период. И транспортната и инфраструктурата 2023 година ја завршија со кумулативен долг од 105 милиони евра, значителен пораст од 5 милиони евра во однос на претходната година. Имено, секторот за инфраструктура додаде дополнителни 8 милиони евра на својот долг во овој период.

Проблемот со платите на работниците

Додека транспортните работници прибегнуваат кон штрајк за задоцнети плати, контролата паѓа на раководството на претпријатието. Во текот на последните пет години, директорите, советниците и членовите на надзорниот одбор колективно издвоија приближно еден милион евра за нивните плати, што предизвика критики во услови на тековните финансиски превирања.

 

Извор: 24mk