Во убедливото обраќање од собраниската говорница, македонската пратеничка Гордана Силјановска Давкова ја истакна длабоката поврзаност меѓу македонскиот јазик, македонскиот народ и развојот на нацијата.

Јазична татковина: наследството на Блаже Конески за македонскиот идентитет

Цитирајќи го влијателниот Блаже Конески, кој изјави: „Јазикот е наша татковина“, пратеничката Силјановска Давкова го потенцираше трајниот континуитет на македонскиот јазик низ вековите, обликувајќи ја самата суштина на македонскиот идентитет.

Европско признание: Увид на Пламен Тотев за македонскиот јазик

Привлекувајќи внимание на согледувањата на познатиот бугарски преведувач Пламен Тотев, Давкова го истакна ценењето на Тотев за македонската и бугарската белетристика. Тотев ги призна европските тенденции во македонскиот јазик, влечејќи ги неговите корени од самите почетоци.

Надеж среде предизвици: добра волја за меѓусебно разбирање

Изразувајќи надеж за меѓусебно разбирање, Давкова се осврна на предизвиците со кои се соочува македонскиот јазик. Таа изрази загриженост за непочитувањето на уставните норми од страна на претседателот во заминување, презентирајќи ги официјалните извештаи за неговото работење прво на албански, а потоа на македонски.

Еволутивна промена: Прилагодување на меѓународните конвенции

Залагајќи се за лингвистичка еволуција, Давкова ја истакна неопходноста од усогласување на јазичните закони со меѓународните конвенции. Таа го посочи периодот по 2006 година, по ратификацијата на Конвенцијата за заштита на духовното нематеријално наследство, како клучен момент за промени.

Реформирање на јазичниот совет: обезбедување автономија

Предлагајќи значајна реформа, Давкова повика на зајакнување на Советот за македонски јазик. Таа се залагаше членовите да се регрутираат од институции посветени на јазикот, а Советот да има овластување да избира свој претседател.

Одбраната на јазичниот идентитет: важноста на македонистиката

Наспроти бегањето од терминот  македонистика, Давкова цврсто го бранеше јазичниот идентитет. Таа ја истакна улогата на науката во заштитата на јазиците и ја истакна потребата од зачувување на терминот македонистика.

Законодавниот чекор: барајќи почитување

Давкова ги поздрави неодамнешните законодавни напори како значаен чекор кон барањето почитување на македонскиот јазик. Новиот закон, според неа, делува како водечка сила, насочувајќи ги државните институции да го зачуваат достоинството на јазикот во нивните постапки.

Катализатор за промени: обновена благодарност

Истакнувајќи го преовладувачкото непочитување со кое се соочува македонскиот јазик во државните институции, Давкова го замисли новиот закон како катализатор за промени. Таа има за цел да всади обновена ценење и признание на јазичното наследство длабоко вградено во македонската култура.

 

Извор: Skopje1