Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски во понеделник потпиша трилатерален Меморандум за соработка меѓу Министерството за внатрешни работи, Основното јавно обвинителство и Царинската управа на Република Северна Македонија. Целта на овој меморандум е да се зајакне соработката меѓу овие три важни институции во гонењето на криминалот поврзан со огнено оружје.

Со потпишувањето на овој меморандум ќе се формира и заедничка Работна група која ќе биде одговорна за неговото спроведување. Работната група ќе се фокусира на промовирање на размена на информации и спроведување на заеднички истраги за сузбивање на криминалот поврзан со огнено оружје, неговите делови и компоненти, муниција и експлозиви.

Меморандумот по овластување на генералниот директор го потпишаа министерот Оливер Спасовски, јавниот обвинител на Република Северна Македонија, Љубомир Јовески и директорот на Секторот за контрола и истраги на Царинската управа, Саша Огњеновиќ.

Потпишувањето на овој меморандум го организираше Канцеларијата на Обединетите нации за дрога и криминал – УНОДЦ, преку нејзината програма за огнено оружје – ГФП.

Министерот Спасовски во своето обраќање ја истакна важноста од сузбивање на нелегалната трговија со оружје, како и ширењето на малото и лесното оружје. Тој истакна дека достапноста и нелегалната употреба на оружје ја поткопуваат правдата, ја зголемуваат стапката на криминал и претставуваат закана за стабилноста на државите.

Министерот Спасовски ја истакна потребата од континуирано и сеопфатно дејствување за решавање на ова прашање, особено во време кога глобалната сцена се соочува со различни конфликти и предизвици. Тој смета дека со потпишувањето на овој меморандум ќе се воведе нов квалитетен меѓуинституционален механизам, кој ќе овозможи поуспешно, сеопфатно и поефикасно спротивставување на илегалната трговија со оружје.

Со оглед на историското значење на Балканот како регион погоден од меѓународните шверцерски канали, министерот Спасовски истакна дека земјата има императивен пристап кон превенција, ефикасност, ефективност и соработка во борбата против нелегалната трговија со оружје.

Меморандумот има за цел да ја координира меѓуинституционалната соработка, особено во спречувањето на меѓународната трговија со оружје и решавањето на криминалните аспекти на злосторствата поврзани со огнено оружје. Формирањето на Работна група ќе го олесни оперативното спроведување на оваа иницијатива.

Извор: 4NEWS