Во заеднички напор за зајакнување на одбранбените капацитети и одржување на регионалната безбедност, вооружените сили на Соединетите Држави, заедно со Армијата на Република Македонија, моментално се ангажирани во значајна мисија за обука. Во текот на следните неколку дена, воен персонал од двете нации ќе учествува на високоочекуваната вежба „Храбар партнер 23“, што ќе се одржи на престижниот воен полигон Криволак. Оваа заедничка вежба има за цел да го поттикне сојузот, да ја подобри координацијата и да ја покаже важноста на подготвеноста за колективна одбрана.

Припадниците од вториот коњанички полк на ВС на САД, на полигоните и стрелиштата на „Криволак“ ќе реализираат вежбовни активности со гаѓања од лесни оклопни возила од типот „Страјкер“.

Зајакнување на Алијансата и координацијата 

Нагласувајќи ја посветеноста за зајакнување на сојузите, вежбата „Храбар партнер 23“ дава непроценлива можност за воениот персонал да се вклучи во заеднички активности за обука. Преку споделени искуства и ефективна координација, оваа вежба го подобрува разбирањето помеѓу различните единици, што доведува до подобрена интероперабилност и другарство меѓу сојузничките сили. Зајакнатите сојузи служат како основа за одржување на регионалната стабилност и промовирање на ефективни одбранбени стратегии.

-Со овој вид на вежбовни активности, покрај зацврстување на сојузништвото и интероперабилноста со ВС на САД, се демонстрираат способностите за заедничка одбрана и одвраќање, како и капацитетот и значењето на АП „Криволак“ за изведување на различен вид на обука и вежби.

Покажување одбранбени способности

Примарна цел на вежбата е да се прикажат комбинираните одбранбени способности на силите на учесниците. Со симулирање на различни сценарија и ангажирање во вежби, војниците ги усовршуваат своите вештини, ја зајакнуваат својата подготвеност и ја подобруваат нивната способност да одговорат на потенцијалните закани. Овие сеопфатни вежби не само што ја гарантираат регионалната безбедност, туку и испраќаат моќна порака до потенцијалните противници за непоколебливата решителност на сојузничките нации во зачувувањето на мирот и стабилноста.

Армијата на Македонија игра значајна улога како земја домаќин на вежбата „Храбар партнер 23“. Со нивна поддршка, вклучително и воено-полициска придружба, безбедносен персонал и логистичка помош, активностите за обука може да се извршуваат беспрекорно. Оваа соработка ја нагласува заедничката посветеност и соработка меѓу сојузничките нации за поддршка на регионалната безбедност и одбрана.

Значењето на воениот полигон Криволак

Изборот на воениот полигон Криволак ја нагласува неговата важност и сестраност. Овој најсовремен објект им овозможува на војниците да ја дотераат својата борбена готовност и да ја проценат ефикасноста на нивната опрема. Дополнително, вежбата дава можност Армијата на Македонија да се запознае со напредните лесни оклопни возила „Страјкер“, кои ги информираат нивните планови за модернизација на одбраната и развој на опрема.

Извор: Biznis Vesti