Со значајна одлука, Собранието едногласно го донесе Законот за забрана на нефер трговија. Оваа значајна легислатива има за цел да промовира фер конкуренција, да ги заштити правата на потрошувачите и да го поддржува интегритетот на пазарот.

Клучни точки на законот:

1. Регулатива за нефер трговски практики:

Овој закон воведува сеопфатни регулативи насочени кон 26 специфични нефер трговски практики, вклучително и лажни цени и погрешно рекламирање.

2. Фокус на заштита на потрошувачите:

Централно место во ова законодавство е заштитата на интересите на потрошувачите. Таа има за цел да ги спречи неоправданите зголемувања на цените и да обезбеди транспарентност во трансакциите.

3. Имплементација на контроли на цените:

Вицепремиерот за економски прашања, Фатмир Битиќи, најави дека планира да спроведе контрола на цените на пазарите. Оваа мерка има за цел да спречи манипулација со цените и да ги заштити потрошувачите од превисоки давачки.

4. Промоција на фер конкуренција:

Законот настојува да го елиминира неправедниот пренос на економскиот ризик меѓу трговските партнери. Таа има за цел да создаде еднакви услови, поттикнувајќи здрава конкуренција и иновации.

5. Мерки за извршување:

Државниот пазарен инспекторат набрзина спроведе надзор на лице место за следење на усогласеноста. За прекршителите веќе се изречени казни, со што се нагласува сериозноста на непочитувањето. Казните може да достигнат и до 20 илјади евра.

Што треба да се постигне со овој закон?

Законот за забрана на нефер трговија претставува значаен чекор кон обезбедување фер и транспарентен пазар. Со справување со неетичкото однесување и заштита на правата на потрошувачите, оваа легислатива има за цел да ја промовира економската стабилност и да изгради доверба меѓу бизнисите и потрошувачите.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: 24mk

Извор: Voa