Со овој нов закон, секое дело на сексуален однос на возрасно лице со малолетник, на возраст под 15 години, ќе се смета дека е направен без согласност на малолетникот. Во случај на инцест, за малолетникот се претпоставува дека не дава согласност до неговата 18 година, јави дописникот на МИА.

Законот е изработен во насока на заштита на малолетните лица од сексуални злосторства и престапи и од инцест, со кој се поставува прагот на согласност на 15 години, односно 18 години во случај на инцест. Со законот се додава нов член на Кривичниот законик, со кој се казнува какво било дело на сексуален однос од возрасно лице врз малолетно лице на возраст под петнаесет години, дури и без насилство, принуда, закана или изненадување. Казната е дваесет години затвор, десет години во случај на сексуален напад.

Создадена е таканаречена клаузула „Ромео и Јулија“ со цел да не се казнуваат искрените „адолесцентни љубовни врски“: нема прекршок кога разликата во возраста помеѓу сторителот и малолетничката е помала од пет години, доколку врската е легитимна и слободно прифатена. Во случај на инцест, нема праг на возраст на 15 години или толерирана разлика во возраста: се претпоставува дека малолетникот не се согласува се додека не наполни 18 години.

Законот, исто така, ги заострува казните за клиенти на малолетни проститутки на возраст од 15 до 18 години и ја казнува практиката на „сексторсион“, што се состои од предатор да поттикне малолетник да се занимава со сексуални практики на Интернет за да добие негови слики. Законот воспоставува механизам на „пролонгиран“ или „лизгачки“ рецепт за сексуални злосторства врз малолетници. Во случај кога, пред истекот на законскиот рок на застареност (30 години), сторителот на силување на малолетник извршил ново силување на друго малолетно лице, периодот на застареност на првото кривично дело се продолжува до застареноста за новото кривично дело. Ова може да овозможи, во случај на последователни силувања, да се спречи застарувања на одредени случаи.