Започна уписот на ученици во прво одделение за 2022-2023 учебна година во „Јахја Кемал“ по пилот програма.

Како што информираат од „Јахја Кемал“ , наставата се реализира според наставниот план и програма за основното образование подготвени од Бирото за развој на образованието, а утврдени од МОН.

-Паралелките се на македонски и албански наставен јазик, наставата се реализира со помош на најсовремени технички средстваː компјутери и паметни табли, а посебен акцент се става на интензивното изучување на англискиот јазик, и шахот како задолжителен предмет во првото одделение, соопшти „Јахја Кемал“