-На оваа електронска адреса граѓаните ќе можат да пријавуваат проблеми, а градската администрација ќе биде задолжена да одговори на барањата на граѓаните.

Во моментов се вршат последните подготовки за ставање во функција и на Канцеларија за комуникација со граѓаните која ќе биде отворена 24 часа за нивните потреби, а целиот процес ќе се одвива етапно во следните три недели.Град Скопје ќе се трансформира во град со целосно дигитализирана администрација, а јавните услуги ќе бидат брзи, ефикасни и транспарентни, соопштија Град Скопје.