Според Државниот завод за статистика, бројот на туристите во јули 2021 година изнесувал 136 291, од кој 66,4 отсто биле домашни, а 33,6 проценти странски. Бројот на ноќевањата, пак, достигнал 618 314 и од него, 83 отсто се од домашни, а 17 проценти од странски туристи.