Според Државниот завод за статистика, индексот на цените на угостителските услуги во септември 2021 година, во споредба со август 2021 година, остана на исто ниво.

Индексот на цените на угостителските услуги во септември 2021 година, во однос на истиот месец претходната година е зголемен за 0,4 отсто