Според неодамнешниот извештај на Светската банка за глобалниот животен век, жителите на Косово го предводат Западен Балкан со импресивен просечен животен век од 80 години. Податоците, истакнати од Бета, ја нагласуваат извонредната долговечност во споредба со соседите.

Косово: Најдолг животен век

Жителите на Косово уживаат подолг животен век од оние во соседните земји од Западен Балкан. Со просечен животен век од 80 години, Косово ги поставува стандардите за долговечност во регионот, надминувајќи ги своите колеги со значителна разлика.

Регионални споредби

Споредбено, бројките за очекуваниот животен век во другите земји од Западен Балкан се како што следува: Албанија има 77 години, Црна Гора на 76, Босна и Херцеговина и Србија на 75 и Македонија на 74 години.