Емоционалното занемарување вклучува непосветување внимание на емоционалните и развојните потреби на детето.

Тоа може да има различни форми, а нивното негативно влијание врз развојот на детето е особено алармантно.

Како што објаснуваат психолозите, емоционалното запоставување во детството се случува кога родителот не успева да ги задоволи потребите на детето.

Без разлика дали е свесно или ненамерно, овој модел на занемарување ги остава децата со длабоки несигурности кои можат да ги погодат во текот на нивниот живот.

Можеби се борат да воспостават стабилно чувство за себе во зрелоста, но надминувањето на емоционалното запоставување во детството е можно преку терапија.

Исто така, психолозите нагласуваат дека одредени знаци може јасно да укажат дека детето е жртва на емоционално запоставување.

Овие знаци го вклучуваат следново:

ниска самодоверба
тешкотии во регулирањето на емоциите
аверзија кон приврзаност или прифаќање поддршка
зголемена чувствителност
развојни или когнитивни доцнења
чувство на срам или вина поради емоциите
нарушувања во однесувањето.